Phân tích thạch học dưới kính hiển vi phân cực phục vụ thi công Hồ chứa nước Sơn Trung, tỉnh Khánh Hòa. 

Tháng 12 năm 2021, Phòng thí nghiệm địa chất công trình và vật liệu xây dựng trực thuộc Trung tâm Khoa học và Công nghệ MITC hợp tác phân tích thành phần khoáng vật dưới kính hiển vi phân cực phục vụ thi công công trình Hồ chứa nước Sơn Trung, tỉnh Khánh Hòa.

Mẫu lõi khoan thăm dò khảo sát địa chất

Cắt và gia công lát mỏng thạch học dưới kính hiển vi phân cực

Phân tích lát mỏng thạch học dưới kính hiển vi phân cực

Phòng thí nghiệm Địa chất công trình và Vật liệu xây dựng hiện nay được đầu tư, trang bị đày đủ các thiết bị hiện đại phục vụ thí nghiệm cơ lý đất và vật liệu xây dựng, thí nghiệm nhựa đường, nghiên cứu và phân tích thạch học, tính toán ổn định công trình và mô phỏng, thành lập các loại bản đồ chuyên môn,…