Trong lĩnh vực Trắc địa – Địa chính, Trung tâm Khoa học và Công nghệ MITC thực hiện các hoạt động:
– Đo vẽ bản đồ địa hình và thành lập các loại tài liệu trắc địa khác;
– Công tác trắc địa phục vụ thiết kế, thi công các loại công trình: Giao thông, thủy lợi, thủy điện, xây dựng,…;
– Quan trắc chuyển dịch và biến dạng công trình, bao gồm:
+ Quan trắc lún
+ Quan trắc chuyển dịch ngang
+ Quan trắc độ nghiêng công trình
– Đào tạo ngắn hạn:
+ Chứng chỉ Microstation;
+ Chứng chỉ Famis;
+ Chứng chỉ Mapinfo.