Trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin – Viễn thông, Trung tâm Khoa học và Công nghệ MITC thực hiện các hoạt động:
– Thiết kế, lắp đặt mạng LAN;
– Thiết kế website;
– Xây dựng hệ thống thương mại điện tử;
– Quản trị website.
– Đào tạo ngắn hạn:
+ Tin học căn bản: A, B;
+ Ngôn ngữ lập trình C++; C#; Java; VBA;…