Công nghệ Thông tin – Viễn thông

//Công nghệ Thông tin – Viễn thông

Công nghệ Thông tin – Viễn thông

2019-08-15T17:11:02+00:00 August 15th, 2019|Lĩnh vực hoạt động|

Trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin – Viễn thông, Trung tâm Khoa học và Công nghệ MITC thực hiện các hoạt động:
– Thiết kế, lắp đặt mạng LAN;
– Thiết kế website;
– Xây dựng hệ thống thương mại điện tử;
– Quản trị website.
– Đào tạo ngắn hạn:
+ Tin học căn bản: A, B;
+ Ngôn ngữ lập trình C++; C#; Java; VBA;…