Trong lĩnh vực Công nghệ Môi trường, Trung tâm Khoa học và Công nghệ MITC thực hiện các hoạt động:
– Công nghệ nuôi cấy mô tế bào thực vật: sản xuất giống cây trồng, cây giống, cây ăn quả, các giống hoa,…;
– Sản xuất rau sạch;
– Công nghệ sản xuất phân bón vi sinh;
– Bảo quản và chế biến thực phẩm;
– Kiểm nghiệm vi sinh thực phẩm: Thức ăn thủy sản; Giống thủy sản; Thực phẩm (thức ăn, nước uống);
– Đào tạo ngắn hạn.