Trong lĩnh vực Công nghệ Hóa, Trung tâm Khoa học và Công nghệ MITC thực hiện các hoạt động:
– Lấy mẫu, phân tích các chỉ tiêu hóa học của nước xây dựng;
– Phân tích các chỉ tiêu hóa học môi trường không khí, đất,…;
– Đánh giá chất lượng nước sinh hoạt, nước dùng cho công nghiệp;
– Đánh giá thành phần thổ nhưỡng;
– Đánh giá thành phần hóa học silicat nhân tạo (ximăng, gốm sứ,…);
– Kiểm tra chất lượng xăng dầu, sản phẩm dầu mỏ;
– Kiểm tra các thành phần kim loại và hợp kim.
– Đào tạo ngắn hạn:
+ Chứng chỉ Hóa thực phẩm.