Trong lĩnh vực Kỹ thuật Điện – Điện tử, Trung tâm Khoa học và Công nghệ MITC thực hiện các hoạt động Tư vấn thiết kế, thi công lắp đặt, sửa chữa các hạng mục công trình:
– Hệ thống đường dây hạ thế, trạm biến áp, mạng điện xí nghiệp và dân dụng;
– Các dây chuyền sản xuất, máy công nghiệp;
– Các hệ thống lạnh, lò nhiệt và nồi hơi;
– Các bảng quảng cáo điện tử, hệ thống điều khiển tự động theo yêu cầu;
– Đào tạo ngắn hạn.