Bạn cần liên hệ Trung tâm KH & CN MITC? Hãy gửi thông tin tới chúng tôi!

Địa chỉ : Phòng 106 Nhà B1 số 261 Đại lộ Nguyễn Tất Thành, Phường 8, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên.
Số điện thoại : 0905953746; Fax: 0257.3811786
Email: tam8989@gmail.com

Hoặc nhập đầy đủ thông tin dưới đây:

BẢN ĐỒ TỚI TRUNG TÂM