Thí nghiệm cơ lý đất phục vụ xây dựng công trình giao thông.

Tháng 11/2021, Phòng thí nghiệm địa chất công trình và vật liệu xây dựng trực thuộc Trung tâm Khoa học và Công nghệ MITC hợp tác nghiên cứu, phân tích, đánh giá đặc trưng cơ lý đất  đá phục vụ xây dựng đường giao thông đoạn Cam Lâm -Vĩnh Hảo thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc -Nam.

Thí nghiệm nén cố kết trên máy nén Tam Liên

Thí nghiệm cắt nhanh

Nén ba trục UU và CU