1. Thông tin chung

Tên tiếng Việt: TRUNG TÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ – TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG MIỀN TRUNG
Tên giao dịch bằng tiếng nước ngoài: Mien Trung Industry and Trade College – Science and Technology Center
Tên viết tắt bằng tiếng Việt: TRUNG TÂM KH&CN MITC
Tên viết tắt bằng tiếng Anh: MITC-STECH
2. Trụ sở chính
Địa chỉ : Phòng 106 Nhà B1 số 261 Đại lộ Nguyễn Tất Thành, Phường 8, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên.
Số điện thoại : 0905953746; Fax: 0257.3811786
Email: [email protected]
Website: Stech.Mitc.edu.vn
3. Lãnh đạo Trung tâm: Giám đốc TS TRƯƠNG THÀNH TÂM
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Khai thác mỏ
4. Cơ sở pháp lý thành lập trung tâm
– Quyết định thành lập Trung tâm số 778/QĐ/CĐCN-TCHC ngày 05 tháng 11 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường CĐCN Tuy Hòa về việc thành lập Trung tâm Khoa học và Công nghệ TIC (Nay là Trung tâm KH&CN MITC – Trường Cao đẳng Công Thương Miền Trung)
– Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Khoa học và Công nghệ MITC, trực thuộc Trường Cao đẳng Công Thương Miền Trung, ban hành kèm theo Quyết định số 912/QĐ/CĐCT ngày 28/12/2018 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công Thương Miền Trung;
– Đăng ký lần đầu: Ngày 29 tháng 11 năm 2012; Thay đổi lần thứ 6 ngày 22 tháng 03 năm 2018.
– Giấy chứng nhận đăng ký thuế do Cục thuế tỉnh Phú Yên cấp ngày 18/12/2012. – Mã số thuế: 4400265840-001.
– Tài khoản: 8501100001468 Tại Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBbank) Chi nhánh tỉnh Phú Yên.