1. THÔNG TIN CHUNG

Tên tiếng Việt: TRUNG TÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ MITC
Tên giao dịch bằng tiếng nước ngoài: Mien Trung Industry and Trade College – Science and Technology Center
Tên viết tắt bằng tiếng Việt: TT KH&CN MITC
Tên viết tắt bằng tiếng Anh: MITC-STECH

2. TRỤ SỞ CHÍNH
Địa chỉ : Phòng 106 và 107, Tòa nhà B1, Cơ sở 1, Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung, số 261 đường Nguyễn Tất Thành, Phường 8, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên.

Email: ttkhcnmitc@gmail.com, Fax: 0257.3811786
Website: Stech.Mitc.edu.vn

3. NHÂN LỰC TRUNG TÂM

3.1. Nhân lực chính thức: gồm 02 tiến sĩ kỹ thuật, 01 thạc sĩ kỹ thuật và 01 phụ trách kế toán.

Giám đốc: PHAN ĐỨC LỆNH – Tiến sĩ kỹ thuật Địa chất, ĐT: 0914889917, Email: lenhphan.py@gmail.com

Phó Giám đốc: TRƯƠNG THÀNH TÂM – Tiến sĩ Khai thác mỏ, ĐT: 0905953746, Email: tam8989@gmail.com

3.2. Nhân lực cộng tác và kiêm nhiệm: Nhân lực của Nhà trường đang cộng tác, kiêm nhiệm tại Trung tâm:

– Lĩnh vực Địa chất -Trắc địa: gồm 02 tiến sĩ, 03 thạc sĩ, 01 kỹ sư.

– Lĩnh vực công nghệ hóa, môi trường và sinh học: gồm 02 tiến sĩ, 15 thạc sĩ.

– Lĩnh vực Cơ -Điện: gồm 05 tiến sĩ, 20 thạc sĩ.

– Lĩnh vực Du lịch và thời trang: gồm 01 tiến sĩ và 12 thạc sĩ.

– Lĩnh vực Kinh tế và tin học: gồm 02 tiến sĩ và 15 thạc sĩ.

4. CỞ SỞ PHÁP LÝ HOẠT ĐỘNG

– Quyết định thành lập Trung tâm số 778/QĐ/CĐCN-TCHC ngày 05 tháng 11 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường CĐCN Tuy Hòa về việc thành lập Trung tâm Khoa học và Công nghệ TIC (Nay là Trung tâm KH&CN MITC – Trường Cao đẳng Công Thương Miền Trung).

– Quyết định số 158/QĐ-CĐCT-TCHC ngày 16/3/2018 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công Thương miền Trung về việc đổi tên Trung tâm khoa học và Công nghệ TIC thành Trung tâm Khoa học và Công nghệ MITC.
– Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Khoa học và Công nghệ MITC, trực thuộc Trường Cao đẳng Công Thương Miền Trung, ban hành kèm theo Quyết định số 506/QĐ/CĐCT ngày 29/9/2021 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công Thương Miền Trung;
– Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Khoa học và Công nghệ lần đầu: Ngày 29 tháng 11 năm 2012; Thay đổi lần thứ 7 ngày 06 tháng 10 năm 2021.
– Giấy chứng nhận đăng ký thuế do Cục thuế tỉnh Phú Yên cấp ngày 18/12/2012. – Mã số thuế: 4400265840-001.
– Tài khoản: 8501100001468 Tại Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBbank) Chi nhánh tỉnh Phú Yên.