1. Tổ Khảo sát địa hình, địa chất
* Chức năng, nhiệm vụ:
– Thăm dò khoáng sản;
– Khảo sát, đo đạc địa hình; thành lập bản đồ địa hình các tỷ lệ;
– Quan trắc chuyển dịch biến dạng các loại công trình;
– Khảo sát địa chất thủy văn – Địa chất công trình;
– Khoan thăm dò nước dưới đất và các loại công trình.
* Lãnh đạo:
Tổ trưởng: ThS. Đào Hiệp
Tổ phó: Nguyễn Thị Xuân Ánh
2. Tổ tư vấn và chuyển giao KHCN
* Chức năng, nhiệm vụ:
– Tư vấn lập dự án đầu tư, thiết kế khai thác mỏ và các công trình xây dựng;
– Tư vấn lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường, bản cam kết bảo vệ môi trường; Dự án cải tạo phục hồi môi trường.
– Tư vấn Công nghệ sản xuất sạch, tái chế;
– Tư vấn Công nghệ quan trắc môi trường, kiểm soát và xử lý ô nhiễm;
– Tư vấn Công nghệ xử lý môi trường bằng phương pháp sinh học.
– Tư vấn công nghệ nuôi cấy mô tế bào thực vật: Sản xuất giống cây trồng, cây gỗ, cây ăn quả, các giống hoa; Sản xuất rau sạch; công nghệ sản xuất phân bón vi sinh; bảo quản và chế biến thực phẩm.
– Kiểm nghiệm vi sinh thực phẩm: thức ăn thủy sản; giống thủy sản; thực phẩm (thức ăn, nước uống);
* Lãnh đạo:
Tổ trưởng: TS. Lê Kim Anh
Tổ phó: TS. Võ Anh Khuê
3. Tổ Điện – Điện tử – Công nghệ Thông tin
* Chức năng, nhiệm vụ:
Tư vấn, thiết kế, thi công lắp đặt, sửa chữa các hạng mục công trình:
– Hệ thống đường dây hạ thế, trạm biến áp, mạng điện xí nghiệp và dân dụng.
– Các dây chuyền sản xuất, máy công nghiệp.
– Các hệ thống lạnh, lò nhiệt và nồi hơi.
– Các bảng quảng cáo điện tử, hệ thống điều khiển tự động theo yêu cầu.
– Thiết kế, lắp đặt mạng LAN.
– Thiết kế Web và tư vấn xây dựng hệ thống thương mại điện tử.
* Lãnh đạo:
Tổ trưởng: TS. Nguyễn Trung Thoại
Tổ phó: TS. Nguyễn Trung Hòa
4. Tổ Công nghệ Cơ khí và chế tạo máy
* Chức năng, nhiệm vụ:
– Công nghệ chế tạo và kỹ thuật cơ khí thiết bị năng lượng;
– Kỹ thuật cơ khí và chế tạo máy;
– Gia công cơ khí; gia công Phay và Tiện CNC;
– Đào tạo chứng chỉ Thiết kế trên máy tính (CAD): AutoCAD, Solidworks, Inventor, Pro-E; Phần mềm CAD/CAM; Công nghệ gia công CNC;…
* Lãnh đạo:
Tổ trưởng: TS. Võ Ngọc Đức
Tổ phó: ThS. Bùi Mạnh Tuấn
5. Phòng Thí nghiệm LAS-XD 1415
* Chức năng, nhiệm vụ:
Thí nghiệm Địa chất công trình và Vật liệu xây dựng; Phân tích các chỉ tiêu hóa học môi trường nước, đất, không khí, sinh học.
Tổ trưởng: Ths. Biện Thị Thái Ánh
Tổ phó: Ths. Huỳnh Thị Ấu