1. Tổ Khảo sát địa hình, địa chất, môi trường

* Chức năng, nhiệm vụ:

– Đo đạc địa hình, địa chính;

– Khảo sát địa chất, địa chất công trình –địa chất thủy văn phục vụ xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, giao thông, thủy lợi, thủy điện, Tổ chức giám sát thi công các công trình địa chất và xây dựng;

– Khảo sát, điều tra, thăm dò khoáng sản rắn và lập dự án đầu tư khai thác khoáng sản rắn;

– Khảo sát, điều tra, thăm dò nước dưới đất, nước mặt, nước biển và lập dự án đầu tư khai thác nước dưới đất, nước mặt, nước biển;

– Phân tích, đánh giá thành phần và chất lượng môi trường không khí, đất, nước dưới đất, nước mặt và nước biển.

– Thiết kế, thực hiện bơm hút nước tháo khô hố móng phục vụ xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, giao thông, thủy lợi, thủy điện, và các công trình ngầm;

– Khảo sát, điều tra, đánh giá các tai biến địa chất môi trường như trượt lở đất đá, xói lở đường bờ sông và biển, xâm nhập mặn, động đất v.v…

– Điều tra địa chất môi trường, đánh giá tác động môi trường và công nghệ xử lý môi trường (chất thải rắn, không khí, nước dưới đất, nước mặt, nước biển), quan trắc mực nước dưới đất và quan trắc chất lượng môi trường nước, không khí, đất.

– Nghiên cứu, đánh giá biến đổi khí hậu (đặc biệt lĩnh vực xâm nhập mặn do mực nước biển dâng, hạn hán), đề xuất giải pháp và thi công công trình ứng phó biến đổi khí hậu;

– Tổ chức phản biện các dự án, đề án trong các lĩnh vực địa chất công trình, địa chất thủy văn, địa chất khoáng sản, địa chất môi trường và môi trường không khí, nước, đất;

* Phụ trách Tổ:
Tổ trưởng: TS. Phan Đức Lệnh (ĐT: 0914889917)

Tổ phó: ThS. Nguyễn Hoài Thu
2. Tổ tư vấn và chuyển giao KHCN

* Chức năng, nhiệm vụ:

– Tư vấn lập dự án đầu tư, thiết kế khai thác mỏ và các công trình xây dựng;
– Tư vấn lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường, bản cam kết bảo vệ môi trường; Dự án cải tạo phục hồi môi trường.
– Tư vấn Công nghệ sản xuất sạch, tái chế;
– Tư vấn Công nghệ quan trắc môi trường, kiểm soát và xử lý ô nhiễm;
– Tư vấn Công nghệ xử lý môi trường bằng phương pháp sinh học.
– Tư vấn công nghệ nuôi cấy mô tế bào thực vật: Sản xuất giống cây trồng, cây gỗ, cây ăn quả, các giống hoa; Sản xuất rau sạch; công nghệ sản xuất phân bón vi sinh; bảo quản và chế biến thực phẩm.
– Kiểm nghiệm vi sinh thực phẩm: thức ăn thủy sản; giống thủy sản; thực phẩm (thức ăn, nước uống);

* Phụ trách Tổ:

Tổ trưởng: TS. Lê Kim Anh (ĐT: 0905553997)
Tổ phó: TS. Võ Anh Khuê
3. Tổ Điện – Điện tử – Công nghệ Thông tin
* Chức năng, nhiệm vụ:
Tư vấn, thiết kế, thi công lắp đặt, sửa chữa các hạng mục công trình:
– Hệ thống đường dây hạ thế, trạm biến áp, mạng điện xí nghiệp và dân dụng.
– Các dây chuyền sản xuất, máy công nghiệp.
– Các hệ thống lạnh, lò nhiệt và nồi hơi.
– Các bảng quảng cáo điện tử, hệ thống điều khiển tự động theo yêu cầu.
– Thiết kế, lắp đặt mạng LAN.
– Thiết kế Web và tư vấn xây dựng hệ thống thương mại điện tử.

* Phụ trách Tổ:

Tổ trưởng: TS. Nguyễn Trung Thoại (ĐT: 0983011576)
Tổ phó: TS. Nguyễn Trung Hòa
4. Tổ Công nghệ Cơ khí và chế tạo máy
* Chức năng, nhiệm vụ:
– Công nghệ chế tạo và kỹ thuật cơ khí thiết bị năng lượng;
– Kỹ thuật cơ khí và chế tạo máy;
– Gia công cơ khí; gia công Phay và Tiện CNC;
– Đào tạo chứng chỉ Thiết kế trên máy tính (CAD): AutoCAD, Solidworks, Inventor, Pro-E; Phần mềm CAD/CAM; Công nghệ gia công CNC;…

* Phụ trách Tổ:

Tổ trưởng: ThS. Bùi Mạnh Tuấn (ĐT: 0926797968)
Tổ phó: TS. Lê Xuân Thạch
5. Phòng Thí nghiệm LAS-XD 1415

* Chức năng, nhiệm vụ:

– Thí nghiệm, kiểm định các tính chất cơ lý của đất đá và vật liệu xây dựng phục vụ thiết kế nền các công trình xây dựng;

– Phân tích xác định thành phần khoáng vật trong mẫu trọng sa, đất, đá và khoáng sản rắn, giám định đá quý các loại;

– Phân tích chất lượng môi trường nước, đất, không khí

* Phụ trách Phòng:

Trưởng phòng: TS. Phan Đức Lệnh (ĐT: 0914889917)
Phó trưởng phòng: Ths. Huỳnh Thị Ấu

6. Phòng mô phỏng

* Chức năng, nhiệm vụ:

– Số hóa và biên tập bản đồ địa hình, địa chất, địa chính;

– Mô hình hóa phân tích: Dòng chảy nước dưới đất; dòng chảy mặt và biển; vận chuyển trầm tích và dự báo xói lở đường bờ; lan truyền chất và dự báo nguy cơ ô nhiễm môi trường nước, đất, không khí.

– Phân tích ảnh viễn thám ứng dụng địa hình, địa chất

* Phụ trách:

Trưởng phòng: TS. Phan Đức Lệnh (ĐT: 0914889917)

Phó trưởng phòng: Ths Nguyễn Tuấn Anh (0977411307)