1. Chức năng và nhiệm vụ của Trung tâm

1.1. Chức năng:

Trung tâm KH&CN MITC là tổ chức Khoa học và Công nghệ công lập có chức năng sau:

1.1.1. Nghiên cứu khoa học, ứng dụng và phát triển công nghệ, sản xuất thử nghiệm, sản xuất kinh doanh các sản phẩm hình thành từ kết quả nghiên cứu các lĩnh vực:

– Công nghệ Hóa –Tài nguyên và Môi trường: Địa chất thủy văn; Tài nguyên nước; Địa chất công trình; Địa chất môi trường; Địa chất khoáng sản; Kỹ thuật khai thác mỏ; Trắc địa công trình; Trắc địa bản đồ; Trắc địa địa chính; Trắc địa biển; Quản lý đất đai; Phát triển giống và cây trồng; Hóa phân tích; Công nghệ thực phẩm; Công nghệ môi trường; Đánh giá tác động môi trường; Quan trắc tài nguyên và môi trường; Sinh học và công nghệ sinh học.

– Điện và tự động hóa: Điện công nghiệp, tự động hóa, cơ điện tử, nhiệt điện lạnh, kỹ thuật điện tử.

– Cơ khí: Chế tạo máy, Hàn, Động lực, Tiện, kỹ thuật ô tô.

– Quản trị kinh doanh, du lịch và thời trang: Quản trị kinh doanh, kinh doanh thương mai, du lịch, ẩm thực, thời trang, sắc đẹp.

– Tin học và kinh tế: Công nghệ thông tin, kế toán và tài chính ngân hàng.

1.1.2. Dịch vụ khoa học và công nghệ các lĩnh vực nêu trên:

Dịch vụ tư vấn khoa học và công nghệ; Dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghệ (hỗ trợ các bên lựa chọn công nghệ, đàm phán, ký kết, thực hiện hợp đồng tư vấn chuyển giao công nghệ).

1.1.3. Hợp tác nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước trong các lĩnh vực đăng ký nêu trên.

1.2. Nhiệm vụ:

1.2.1. Triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng và phát triển công nghệ; Sản xuất thử nghiệm, sản xuất kinh doanh các sản phẩm KHCN; Dịch vụ tư vấn khoa học và chuyển giao công nghệ; Hợp tác nghiên cứu về lĩnh vực Địa chất -Trắc địa, cụ thể:

– Đo đạc địa hình, địa chính;

– Khảo sát địa chất, địa chất công trình –địa chất thủy văn phục vụ xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, giao thông, thủy lợi, thủy điện, Tổ chức giám sát thi công các công trình địa chất và xây dựng;

– Khảo sát, điều tra, thăm dò khoáng sản rắn và lập dự án đầu tư khai thác khoáng sản rắn;

– Khảo sát, điều tra, thăm dò nước dưới đất, nước mặt, nước biển và lập dự án đầu tư khai thác nước dưới đất, nước mặt, nước biển;

– Phân tích, đánh giá thành phần và chất lượng môi trường không khí, đất, nước dưới đất, nước mặt và nước biển.

– Thiết kế, thực hiện bơm hút nước tháo khô hố móng phục vụ xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, giao thông, thủy lợi, thủy điện, và các công trình ngầm;

– Khảo sát, điều tra, đánh giá các tai biến địa chất môi trường như trượt lở đất đá, xói lở đường bờ sông và biển, xâm nhập mặn, động đất, các vấn đề môi trường nước dưới đất v.v…

– Điều tra địa chất môi trường, quan trắc mực nước dưới đất.

– Nghiên cứu, đánh giá biến đổi khí hậu (đặc biệt lĩnh vực xâm nhập mặn do mực nước biển dâng, hạn hán), đề xuất giải pháp và thi công công trình ứng phó biến đổi khí hậu;

– Tổ chức phản biện các dự án, đề án trong các lĩnh vực địa chất công trình, địa chất thủy văn, địa chất khoáng sản, địa chất môi trường và môi trường không khí, nước, đất;

– Tư vấn lập dự án đầu tư, thiết kế khai thác mỏ và các công trình xây dựng.
1.2.2. Triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng và phát triển công nghệ; Sản xuất thử nghiệm, sản xuất kinh doanh các sản phẩm KHCN; Dịch vụ tư vấn khoa học và chuyển giao công nghệ; Hợp tác nghiên cứu về lĩnh vực Công nghệ Hóa, Môi trường và Sinh học, cụ thể:

– Nghiên cứu phát triển công nghệ xử lý môi trường (chất thải rắn, không khí, nước dưới đất, nước mặt, nước biển), và quan trắc chất lượng môi trường nước, không khí, đất.

– Tư vấn lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường, bản cam kết bảo vệ môi trường; Dự án cải tạo phục hồi môi trường.

– Tư vấn Công nghệ sản xuất sạch, tái chế;

– Tư vấn Công nghệ quan trắc môi trường, kiểm soát và xử lý ô nhiễm;

– Tư vấn Công nghệ xử lý môi trường bằng phương pháp sinh học.

– Tư vấn công nghệ nuôi cấy mô tế bào thực vật: Sản xuất giống cây trồng, cây gỗ, cây ăn quả, các giống hoa; Sản xuất rau sạch; công nghệ sản xuất phân bón vi sinh; bảo quản và chế biến thực phẩm.

– Kiểm nghiệm vi sinh thực phẩm: thức ăn thủy sản; giống thủy sản; thực phẩm (thức ăn, nước uống).

1.2.3. Triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng và phát triển công nghệ; Sản xuất thử nghiệm, sản xuất kinh doanh các sản phẩm KHCN; Dịch vụ tư vấn khoa học và chuyển giao công nghệ; Hợp tác nghiên cứu về lĩnh vực Cơ-Điện, cụ thể:

– Tư vấn, thiết kế, thi công lắp đặt, sửa chữa hệ thống đường dây hạ thế, trạm biến áp, mạng điện xí nghiệp và dân dụng.
– Tư vấn, thiết kế, thi công lắp đặt, sửa chữa các dây chuyền sản xuất, máy công nghiệp.
– Tư vấn, thiết kế, thi công lắp đặt, sửa chữa các hệ thống lạnh, lò nhiệt và nồi hơi.
– Tư vấn, thiết kế, thi công lắp đặt, sửa chữa các bảng quảng cáo điện tử, hệ thống điều khiển tự động theo yêu cầu.
– Tư vấn, thiết kế, thi công lắp đặt, sửa chữa hệ thống thương mại điện tử.

– Tư vấn thiết kế, dịch vụ hỗ trợ lĩnh vực cơ khí chế tạo máy, Hàn, Tiện, kỹ thuật ô tô, Tiện.

1.2.4. Triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng và phát triển công nghệ; Sản xuất thử nghiệm, sản xuất kinh doanh các sản phẩm KHCN; Dịch vụ tư vấn khoa học và chuyển giao công nghệ; Hợp tác nghiên cứu về lĩnh vực Kinh doanh, Du lịch và Thời trang, cụ thể:

Hỗ trợ tư vấn hoạt động kinh doanh, quản trị kinh doanh, kinh doanh thương mại, dịch vụ du lịch, ẩm thực, thời trang, chăm sóc sắc đẹp.

1.2.5. Triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng và phát triển công nghệ; Sản xuất thử nghiệm, sản xuất kinh doanh các sản phẩm KHCN; Dịch vụ tư vấn khoa học và chuyển giao công nghệ; Hợp tác nghiên cứu về lĩnh vực Kinh tế và Tin học, cụ thể:

– Tư vấn, thiết kế, thi công lắp đặt, sửa chữa, lắp đặt mạng LAN.

– Tư vấn, thiết kế, thi công lắp đặt, sửa chữa hệ thống mạng.

– Dịch vụ sửa chữa hệ thống máy tính gồm phần cứng và phần mềm.

– Tư vấn dịch vụ các hoạt động kinh tế, khai báo thuế.

2. Cơ cấu tổ chức:

2.1. Tổ Địa chất -Trắc Địa:

– Tổ trưởng: TS. Phan Đức Lệnh

– Điện thoại liên hệ: 0914889917

2.2. Tổ Công nghệ Hóa, Môi trường và sinh học:

– Tổ trưởng: TS. Võ Anh Khuê

– Điện thoại liên hệ: 0905339749

2.3. Tổ Cơ -Điện:

– Tổ trưởng: ThS. Nguyễn Thanh Tước

– Điện thoại liên hệ: 0914254826

2.4. Tổ Du lịch và Thời trang:

– Tổ trưởng: TS. Huỳnh Văn Thái

– Điện thoại liên hệ: 0935701707

2.5. Tổ Kinh tế và Tin học:

– Tổ trưởng: TS. Trần Thị Nguyệt Cầm

– Điện thoại liên hệ: 0973281456