TT Tên đề tài, dự án, công trình Thời gian Cấp

thực hiện

            1 Đo vẽ hoàn công san ủi ruộng lúa nước cho dự án định cư đồng bào dân tộc thiểu số huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên, tỷ lệ 1: 2000, diện tích 100 ha. 2003 Cấp tỉnh
            2 Dự án Lập báo cáo Đánh giá tác động môi trường của hoạt động khai thác Titan tại tỉnh Bình Thuận 2008 Cấp tỉnh
            3 Dự án nghiên cứu đánh giá môi trường địa chất, hiện tượng trượt lở và đề xuất các giải pháp khắc phục hiện tượng trượt lở núi Nhạn. 2009 Cấp tỉnh
            4 Dự án khoanh định đới bảo vệ công trình khai thác nước dưới đất xã Hòa Thắng thuộc dự án Nâng cao NLĐG & QLTNN tỉnh Phú Yên (Dự án CAPAS). 2011 Cấp tỉnh
            5 Dự án Nghiên cứu đánh giá tai biến địa chất môi trường xã An Lĩnh và đề xuất giải pháp khắc phục hiện trạng trượt lở. 2011 Cấp tỉnh
            6 Lập Báo cáo ĐTM và Dự án cải tạo phục hồi môi trường mỏ đá Giác Lan, tỉnh Ninh Thuận. 2011 Cấp tỉnh
            7 Dự án điều tra, đánh giá nguồn thải gây ô nhiễm môi trường vùng ven biển tỉnh Phú Yên. 2013 Cấp tỉnh
            8 Lập báo cáo ĐTM và Phương án cải tạo phục hồi môi trường mỏ đá Phú Thạnh 3, xã An Chấn, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. 2013 Cấp tỉnh
            9 Tư vấn khảo sát xây dựng công trình Khu thực nghiệm & Ứng dụng Công nghệ sinh học tỉnh Phú Yên 2014 Cấp tỉnh
            10 Dự án thăm dò mỏ cát Sông Đà Rằng, xã Hòa An, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên 2014 Cấp tỉnh
            11 Dự án thăm dò mỏ cát Sông Đà Rằng, xã Hòa Bình 2, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên 2014 Cấp tỉnh
            12 Lập hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản tại mỏ đá VLXD thông thường Hoà Mỹ, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. 2014 Cấp tỉnh
            13 Dự án thăm dò mỏ cát xây dựng xã Hoà Phú, huyện Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên 2015 Cấp tỉnh
            14 Thi công thăm dò mỏ vàng xã Sơn Phước, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên. 2015 Cấp tỉnh
            15 Lập hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản tại mỏ đá VLXD thông thường Suối Trai, huyện Sơn Hoà, tỉnh Phú Yên. 2015 Cấp tỉnh
           16 Dự án thăm dò mỏ cát thôn Hoà Phú, xã Xuân Hoà, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. 2015 Cấp tỉnh
            17 Tư vấn lập hồ sơ xin giấy phép khai thác nước mặt khu vực Vũng Rô, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên 2015 Cấp tỉnh
           18 Dự án thăm dò mỏ cát VLXD thông thường Sông Ba, xã Hoà Phú, huyện Tây Hoà, tỉnh Phú Yên 2015 Cấp tỉnh
           19 Dự án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Yên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 2016 Cấp tỉnh
           20 Dự án khai thác cát VLXD thông thường sông Ba, thôn Hà Giang, xã Sơn Giang, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên. 2016 Cấp tỉnh
           21 Dự án thăm dò mỏ cát xây dựng mỏ cát VLXD thông thường suối Cây Đu, thôn Bình Nông, xã Xuân Lâm, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên 2016 Cấp tỉnh
           22 Dự án thăm dò mỏ đá VLXD thông thường tại thôn Lương Sơn, xã Sơn Xuân, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên 2016 Cấp tỉnh
           23 Dự án thăm dò mỏ đá VLXD thông thường tại thôn Phước Hòa, xã Xuân Phước, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên 2016 Cấp tỉnh
           24 Dự án thăm dò mỏ đất san lấp núi Hòn Trong, thôn Thọ Vức, xã Hoà Kiến, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên 2016 Cấp tỉnh
           25 Dự án thăm dò mỏ đá VLXD thông thường Đồng Đèo, thôn Phú Thạnh, xã An Chấn, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên 2016 Cấp tỉnh
           26 Dự án thăm dò mỏ đất san lấp núi Cây Tra, thôn Phú Khê 2, xã Hòa Xuân Đông, huyện Đông Hòa, Phú Yên 2017 Cấp tỉnh
           27 Dự án thăm dò mỏ cát VLXD thông thường sông Đà Rằng, xã Hòa Thành,  huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên 2017 Cấp tỉnh
                28 Lập hồ sơ đánh giá tác động môi trường dự án: Dây chuyền sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn và trạm trộn bê tông xi măng tại Khu đô thị Nam thành phố Tuy Hoà tỉnh Phú Yên. 2017 Cấp tỉnh
29 Lập hồ sơ đánh giá tác động môi trường Dự án: Hạ tầng khu tái định cư Hòa Tâm, thuộc khu kinh tế Nam Phú Yên 2017 Cấp tỉnh
              30 Lập hồ sơ thăm dò nâng cấp trữ lượng khoáng sản mỏ đá Núi Sầm, phường Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa 2017 Cấp tỉnh
              31 Lập hồ sơ đánh giá tác động môi trường dự án: Bến xe thị xã Sông Cầu, Phú Yên 2017 Cấp tỉnh
              32 Lập hồ sơ trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản mỏ đá VLXD thông thường thôn Suối Biểu, xã Sơn Giang, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên. 2017 Cấp tỉnh
              33 Lập hồ sơ đánh giá tác động môi trường dự án: Khu dân cư Phố chợ Hòa Vinh, huyện Đông Hòa, Phú Yên. 2018 Cấp tỉnh
              34 Xây dựng Bộ đơn giá quan trắc, phân tích Môi trường trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 2018 Cấp tỉnh
              35 Lập hồ sơ đánh giá tác động môi trường Dự án: Vườn Phượng Hoàng, phường Phú Đông Tp. Tuy Hòa tỉnh Phú Yên. 2018 Cấp tỉnh
              36 Lập hồ sơ báo cáo kết quả thăm dò mỏ đất san lấp, thôn Phước Lương, xã An Cư, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. 2018 Cấp tỉnh
              37 Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án: Đầu tư cơ sở hạ tầng khu dân cư phía Đông đường Hùng Vương (đoạn từ N7B đến đường Trần Nhân Tông) và đường Trần Nhân Tông (đoạn Hùng Vương – Độc Lập) thành phố Tuy Hòa”. 2019 Cấp tỉnh
              38 Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Đông khu nhà ở cán bộ chiến sĩ công an Tỉnh, phường Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa. 2019 Cấp tỉnh
              39 Lập Chủ trương đầu tư và Dự án đầu tư: Mỏ đất san lấp núi Cây Tra, thôn Phú Khê 2, xã Hòa Xuân Đông, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. 2019 Cấp tỉnh