Ngày 14/7/2022, Trung tâm Khoa học và Công nghệ MITC (KH&CN MITC) đã ký kết hợp tác về việc Khảo sát địa chất phân đoạn Km35+840-Km43 phục vụ Dự án: Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025, đoạn Chí Thạnh – Vân Phong, tỉnh Phú Yên.

Năng lực thiết bị phòng LAS-XD 1415 của Trung tâm Khoa học và Công nghệ MITC triển khai khoan thăm dò địa chất, thí nghiệm hiện trường SPT và CPTu, thí nghiệm trong phòng  cơ lý đất đá. 

Vài hình ảnh khảo sát tại hiện trường