Phòng thí nghiệm Địa chất công trình và Vật liệu xây dựng trực thuộc Trung tâm Khoa học và Công nghệ MITC có chức năng:

1. Phân tích, đánh giá các chỉ tiêu cơ lý của đất đá, kiểm tra chất lượng vật liệu xây dựng phục vụ thiết kế và xây dựng các loại công trình. 

 

2. Mô phỏng các quá trình địa chất công trình động lực nghiên cứu giải quyết các bài toán địa kỹ thuật.

Mô hình không gian hệ thống đứt gãy và mặt bất chỉnh hợp

Phân bố không gian của biến dạng nở và nén trong hệ thống đứt gãy nếp uốn

3. Mô phỏng thủy động lực nước dưới đất phục vụ giải quyết các bài toán địa chất thủy văn.

Phòng thí nghiệm được đầu tư nhiều thiết bị máy móc hiện đại. Đội ngũ cán bộ trình độ cao, nhiều kinh nghiệm thực tiễn, tận tâm, trách nhiệm và uy tín với công việc.