Ngày 12/5/2022, tập thể lãnh đạo Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Hoàng Long thuộc Công ty cổ phần tập đoàn Đèo Cả đến thăm và làm việc tại Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung. Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc, Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Hoàng Long mong muốn hợp tác với Trung tâm Khoa học và Công nghệ MITC trong việc khảo sát địa hình, địa chất, địa chất công trình -địa chất thủy văn phục vụ xây dựng các công trình xây dựng. Trong đó đặc biệt hợp tác nghiên cứu thiết kế xử lý nền đất yếu công trình giao thông, kiểm soát an toàn các hiện tượng địa chất công trình động lực, thí nghiệm phân tích đặc trưng cơ lý đất đá, quan trắc chuyển dịch biến dạng công trình và các lĩnh vực khác.

Hình ảnh chuyến thăm và làm việc của Lãnh đạo công ty cổ phần tư vấn xây dựng Hoàng Long

Hình ảnh chuyến thăm và làm việc của Lãnh đạo công ty cổ phần tư vấn xây dựng Hoàng Long