Hợp tác giữa Trung tâm Khoa học và Công nghệ MITC với Công ty tư vấn xây dựng Hoàng Long

2022-05-27T14:46:10+07:00May 27th, 2022|Cơ cấu tổ chức, Dịch vụ, Dự án, Giới thiệu, Hình ảnh hoạt động, Khai thác mỏ, Phân công nhiệm vụ, Tin tức - Sự kiện, Truyền thông, Về trung tâm|

Ngày 12/5/2022, tập thể lãnh đạo Công ty cổ phần [...]