18 03, 2022

Trung tâm Khoa học và Công nghệ MITC phối hợp với Cơ quan hợp tác kỹ thuật quốc tế Pháp (Expertise France) tổ chức các hoạt động rong khuôn khổ dự án “Suy nghĩ lại về nhựa – Giải pháp kinh tế tuần hoàn cho rác thải biển”

2022-03-18T09:19:24+07:00March 18th, 2022|Dịch vụ, Dự án, Giới thiệu, Hình ảnh hoạt động, Lĩnh vực hoạt động, Sự kiện, Tin tức, Tin tức - Sự kiện, Truyền thông, Về trung tâm, Video hướng nghiệp|

Trung tâm Khoa học và Công nghệ MITC phối hợp [...]

18 11, 2021

Phòng thí nghiệm Địa chất công trình và Vật liệu xây dựng

2021-11-18T21:35:23+07:00November 18th, 2021|Cơ cấu tổ chức, Dịch vụ, Dự án, Giới thiệu, Hình ảnh hoạt động, Lĩnh vực hoạt động, Truyền thông, Về trung tâm|

Phòng thí nghiệm Địa chất công trình và Vật liệu [...]