Sàn Việc làm Mitc
1508, 2019

Công nghệ Thông tin – Viễn thông

Trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin – Viễn thông, Trung tâm Khoa học và Công nghệ MITC thực hiện các hoạt động: - Thiết kế, [...]

1508, 2019

Cơ khí – Tự động hóa

Trong lĩnh vực Cơ khí – Tự động hóa, Trung tâm Khoa học và Công nghệ MITC thực hiện các hoạt động: - Gia công cơ [...]

Liên thông đại học 2019

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

Trung tâm Khoa học và Công nghệ MITC phối hợp với Cơ quan hợp tác kỹ thuật quốc tế Pháp (Expertise France) tổ chức các hoạt động rong khuôn khổ dự án “Suy nghĩ lại về nhựa – Giải pháp kinh tế tuần hoàn cho rác thải biển”

Trung tâm Khoa học và Công nghệ MITC phối hợp với Cơ quan hợp tác kỹ thuật quốc tế Pháp (Expertise France) tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ dự án “Suy nghĩ lại [...]

ĐỐI TÁC CỦA TRUNG TÂM

TT đã ký kết & thực hiện nhiều dự án quan trọng và với kinh nghiệm, đội ngũ nhân lực mạnh chúng tôi tin tưởng rằng sẽ luôn đem đến sự hài lòng cho quý vị khi hợp tác cùng chúng tôi!