Sàn Việc làm Mitc
1508, 2019

Công nghệ Thông tin – Viễn thông

Trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin – Viễn thông, Trung tâm Khoa học và Công nghệ MITC thực hiện các hoạt động: - Thiết kế, [...]

1508, 2019

Cơ khí – Tự động hóa

Trong lĩnh vực Cơ khí – Tự động hóa, Trung tâm Khoa học và Công nghệ MITC thực hiện các hoạt động: - Gia công cơ [...]

1508, 2019

Công nghệ Điện – Điện tử

Trong lĩnh vực Kỹ thuật Điện – Điện tử, Trung tâm Khoa học và Công nghệ MITC thực hiện các hoạt động Tư vấn thiết kế, [...]

1508, 2019

Công nghệ Môi trường

Trong lĩnh vực Công nghệ Môi trường, Trung tâm Khoa học và Công nghệ MITC thực hiện các hoạt động: - Công nghệ nuôi cấy mô [...]

1508, 2019

Công nghệ Hóa học

Trong lĩnh vực Công nghệ Hóa, Trung tâm Khoa học và Công nghệ MITC thực hiện các hoạt động: - Lấy mẫu, phân tích các chỉ [...]

Liên thông đại học 2019

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

ĐỐI TÁC CỦA TRUNG TÂM

TT đã ký kết & thực hiện nhiều dự án quan trọng và với kinh nghiệm, đội ngũ nhân lực mạnh chúng tôi tin tưởng rằng sẽ luôn đem đến sự hài lòng cho quý vị khi hợp tác cùng chúng tôi!